SMS brána ukončená

Vážený zákazník,

k 1.6.2017 sme ukončili službu zasielania SMS správ prostredníctvom modulu t-zones (SMS brána v portáli Môj Telekom). Ak vám zostali nespotrebované T-zones kredity, ktoré ste si zakúpili, môžete požiadať o ich vrátanie na našej Zákazníckej linke 0800 123 456 alebo na Telekom centre.